De uitdaging van dit werk was een zeer duurzaam stuk timmerwerk te maken. Het gehele project bestond uit het vervangen van een 16-tal balkon kolommen en 8 kolommen met sokkels ter ondersteuning van de balkons en overkapping. Iedere kolom, zowel de kleine als de grote hebben eenzelfde opbouw.  Meerdere zaken in de opbouw en constructie van deze kolommen verdienen extra aandacht om zo tot een duurzaam produkt te komen.  Zo zijn er, ten eersten, de meer algemene wetmatigheden voor constructief buiten-timmerwerk waarvan keuze van de houtsoort en verbindingen in de houtconstructies belangrijk zijn.

Bij onvoldoende aandacht voor dergelijke keuzes en onvoldoende onderhoud (zeker in de eerste periode wanneer het timmerwerk zich nog moet ‘zetten’) ontstaat onherstelbare schade aan het kostbare timmerwerk. Dit kan voorkomen worden.

Al de kolommen hebben in afmeting een doorsnede van ongeveer 40 cm in het vierkant. Vanwege deze afmeting zijn de kolommen hol. De binnenzijde is na het plaatsen niet meer bereikbaar voor onderhoud. Door de verschillen in temperatuur en luchtvochtigheid in het buitenklimaat kan makkelijk condens aan de binnenkant ontstaan. Ook de binnenzijde wordt dus beschermd tegen het indringen van vocht.

Voor insecten zijn holle ruimtes in de kolommen een ideale beschutting. Toch heb je liever dat deze beestjes een ander plekje zoeken. Het is dan ook belangrijk om openingen af te schermen en toch te zorgen voor voldoende ventilatie. Dit probleem is opgelost door openingen dicht te zetten met horgaas; ontoegankelijk voor insecten, wel luchtdoorlatend.

De diagnose van de problemen van het oude werk, het inmeten en uit tekenen, de juiste verbindingsmiddelen, etc, al deze aspecten verdienen aandacht. “Een ketting is zo sterk als de zwakste schakel”is hierop van toepassing.

Dit eerste klas Europees eikenhout is een belangrijke schakel. Deze houtsoort heeft een duurzaamheidsklasse (2)die het zeer geschikt maakt voor buitentimmerwerk. Ook het nagenoeg ontbreken van kwasten en het gladde oppervlak dat verkregen wordt na schaven en schuren zijn grote voordelen.

Schilderwerk wordt voor een belangrijk deel in de werkplaats uitgevoerd. Hier zijn de omstandigheden zo te controleren voor een uitstekende hechting en droging van de primer, plamuur en vulmiddelen, kitranden en aflaklagen.

Door de ervaring die ik heb opgedaan bij een schildersbedrijf ben ik in staat dit werk zelf uit te voeren en voor de juiste professionele materialen te zorgen.