Kozijnen deuren en ramen van jaren 30 woningen hebben een authentiek karakter. Vaak nog te zien met  het z.g. getrokken glas wat is vastgezet met 

stopverf. Dit bepaald het beeld van het geveltimmerwerk. De vlakverdeling en verhoudingen van stijl- en dorpel breedtes zijn zorgvuldig op elkaar afgestemd.

Buiten deuren en vensters met isolerend glas en hetzelfde uiterlijk als dat van enkel glas, dus geen ontsierende glaslatten. Met isolerend glas in de dikte van 11 mm is het mogelijk het glas vast te zetten met een (gemodificeerde) stopverf. Zo blijft het authentieke beeld van uw woning in stand.

Ook de profilering aan de binnenzijde van het venster kunnen aangepast worden aan de bestaande situatie.